FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN HAR FLYTTAT

Ny adress: Smidesvägen 4, 686 33 Sunne

(f.d. Bength Johanssons veterinärpraktik)


Sjukgymnastik/fysioterapi och kiropraktormottagningen
är kvar vid Klubbelvas lokaler.

VÄLKOMMEN TILL FRYKSDALSHÄLSAN

Helhetskoncept av företagshälsovård för företagets anställda!


1 mars

AVTAL MED SUNNE KOMMUN


Fryksdalshälsan har från 1 mars 2022 ett nytt kompletterande avtal med Sunne kommun gällande företagshälsovård. 


Behöriga beställare är endast kommunens chefer och Personalenheten.


Mer information finns på webben Sunne kommun/Bron. Beställning görs enklast via denna länk: Beställ tjänst

mars

SKICKA SÄKRA MEDDELANDEN


Säkra meddelanden innehållande personuppgifter och övriga känsliga uppgifter skickar du nu till oss via formuläret Beställ tjänst

AKTUELLT/NYHETER

1 april 

NY MEDARBETARE PÅ FRYKSDALSHÄLSAN


Den första april har vi glädjen att hälsa vår nya medarbetare Åsa Larsson
välkommen till Fryksdalshälsan.