REHABLITERING

Vid ohälsa hos anställda är rehabilitering och tidiga insatser en viktig åtgärd som sker i första hand hos oss på Fryksdalshälsan tillsammans med anställd efter uppdrag från arbetsgivare.


Om behov finns samverkar vi med Försäkringskassa och lämplig resursperson för att göra en rehabliteringsplan. Vid tidig insatt rehablitering kan förebyggande sjukpenning ansökas, OBS! får ej föregås av sjukskrivning.


För privata arbetsgivare som är anslutna till AFA-kollektiv försäkring finns möjlighet att få tillbaka halva behandlingskostnaden och/eller rehabliteringskostnaden för arbetare, ej tjänstemän.


Rehabliteringen kan innefatta individuella samtal, behandlingar, hemuppgifter m.m. Det kan också innefatta aktiv rehablitering med träning i grupp, föreläsningar och medicinsk yoga.


Arbetsgivaren och Försäkringskassan vill att sjukskrivna anställda ska komma tillbaka till arbetsplatsen så snabbt som möjligt. Lagstiftningen kräver att arbetsgivaren ska vidta åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Försäkringskassan ger ekonomiskt bidrag till arbetsgivare som anlitar godkänd företagshälsovård, läs mer om arbetsplatsnära stöd.

OBS! NY LAG fr.o.m. 1 juli 2018

Plan för återgång i arbete

Enligt 30 kap. 6 § socialförsäkrings- balken (SFB) ska du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Du ska kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Förebyggande sjukpenning

är ett strålande verktyg

Som arbetsgivare behöver Du inte betala de första två veckorna i sjuklön då försäkrings- kassan går in med ersättning från dag ett. Medarbetaren får förebyggande sjukpenning för den tid han eller hon är förhindrad att arbeta på grund av behandlingen och har ingen karensdag och innebär att förebyggande sjukpenning kan betalas ut från och med den första behandlingsdagen.


Om en anställd har upprepade besvär med värk eller stressrelaterad problematik kan vi också ansöka om förebyggande sjukpenning från försäkringskassan (ersätter sjukskriving).


För att en patient ska kunna få förebyggande sjukpenning gäller följande att:

  • en läkare har konstaterat att det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet finns en ökad sjukdomsrisk


  • sjukdomen riskerar att sätta ned patientens arbetsförmåga


  • en läkare har ordinerat en medicinsk behandling eller rehabilitering som är lämplig för att minska sjukdomsrisken.