MEDICINSKA KONTROLLER


Om du vill veta mer om medicinska kontroller är dU varmt välkommen att kontakt oss: info@fryksdalshalsan.com

MEDICINSKA KONTROLLER

Den 1 november 2019 upphörde nuvarande föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och ersattes av de nya och omarbetade föreskrifterna.

De nya föreskrifterna innebär bland annat att medicinska kontroller införs för handintensivt arbete och vid kvicksilverexponering.

Läs mer om de nya föreskrifterna och frågor och svar:
Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Ta del av hela föreskriften:
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

De viktigaste ändringarna i förhållande till de nu aktuella föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) är att:


  • medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs
  • medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
  • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
  • nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
  • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
  • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
  • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
  • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
  • struktur, språk och koppling till andra föreskrifter förtydligas
  • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas.